پخت سوویدی

روش پخت به سبک سووید

/beginning-sous-vide

«پخت سوویدی / Beginning Sous Vide» یا کیسه پزی روش پختی نوین در آشپزی است. در این روش مواد غذایی داخل کیسه ای قرار داده شده و در ظرف آبی پخته می‌شوند. در این روش مواد غذایی در دمای پایین و مدتی طولانی پخته می‌شوند. این سبک پخت غذا فرانسوی است و حاصل آن مواد غذایی ترد و با پخت یکسان در داخل و بیرون مواد غذایی است در این ویدیو دستور پخت سبزیجات به روش سووید را ببینید.